Skelbiama atranka laisvai raštinės administratoriaus darbo vietai užimti Telšių švietimo centre

Skelbiama atranka laisvai  raštinės administratoriaus darbo vietai užimti Telšių švietimo centre (toliau – Centre)

Raštinės administratorius – 1 etatas  (40 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  4,2 iki 7,8 (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais).   Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai „MS Office“ programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“ ir „Internet Explorer“;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą žodžiu ir raštu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, viešųjų pirkimų organizavimą.

Privalumai:

 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus;
 • mokėti B1 kalbos mokėjimo lygiu bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pagrindinės funkcijos:

 • teikia informaciją apie Centro veiklą suinteresuotiems asmenims;
 • tvarko Centro dokumentus, siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;
 • rengia sutartis, susijusias su Centro veikla, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia darbuotojų darbo grafikus; tvarko personalo dokumentus;
 • pildo Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • protokoluoja Centre vykstančius posėdžius;
 • administruoja veiklų tvarkaraščius, rengia kvietimus į renginius, registruoja dalyvius; rengia ir išduoda pažymėjimus;
 • kaupia ir administruoja Centro gaunamus statistinius duomenis;
 • padeda Centro vadovui rengti ataskaitas;
 • kaupia ir rengia informacinę medžiagą Centro veiklos sklaidai;
 • vykdo kitus, su darbuotojų funkcijomis ir Centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu, susijusius Centro vadovo pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus