Austriškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą

Austriškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą
  • Ar mums tiktų Austrijos suaugusiųjų švietimo organizavimo strategijos?
  • Jei „neįmanoma“ tampa įmanoma, jei „neįsivaizduojama“ tampa akivaizdu,

tai kokios neatskleistos galimybės  dar yra?“

Ilgametė projektinė veikla Telšių švietimo centro darbuotojus atvedė į Zalcburgą, ketvirtą pagal dydį Austrijos miestą, kur 2023 m. liepos 10–15 d. dalyvavome 6 dienų mokymų mobilume pagal Erasmus+ KA122 programos projektą „Darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas-kelias efektyvaus ir įtraukaus neformalaus suaugusiųjų švietimo link“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-0079269).

Šio mobilumo tikslas – tobulinti darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas bei Telšių švietimo centro veiklos organizavimą, remiantis Austrijos andragogų darbo patirtimi. Mus domino mūsų kolegų austrų veiklos sritys, kaip jie kuria patrauklias mokymo(si) aplinkas, kokias mokymo formas praktikuoja, kaip užtikrina įtraukties ir įvairovės principo įgyvendinimą ir pan. Šis tikslas tiesiogiai susijęs su Centro iššūkiu – tobulinti suaugusiųjų neformalųjį švietimą, pritaikant parsivežtas idėjas bei įgytą patirtį Erasmus+ projekto mobilumų metu, ir užtikrinti nuolatinį neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų prieinamumą visiems savivaldybės bendruomenės nariams.

Austriškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą

Mokymų mobilumo Austrijoje dalyviai: Telšių švietimo centro metodininkės Nijolė Vaičekauskė, Ramutė Ežerskytė, Aldona Kleivienė.

Priimančioji organizacija. Kas ji ir ką veikia?

KATHOLISCHES BILDUNGSWERK SALZBURG (liet. Zalcburgo katalikiškos švietėjiškos veiklos centras, toliau – Centras,) įkurtas 1946 m., nuo 1957 m. priklauso Katalikų bendruomenės asociacijai. Centras yra Zalcburgo suaugusiųjų švietimo darbo grupės, Tirolio suaugusiųjų švietimo ir Austrijos katalikiškojo suaugusiųjų švietimo FORUM grupės narys. Pagrindinės šio Centro veiklos sritys: religinis švietimas, tikėjimas, pasaulėžiūra; tėvų švietimas, šeima, kartos; asmeninis tobulėjimas, bendravimas; politinis švietimas, aplinka, sveikata; muzikinis ir kultūrinis ugdymas, kūrybiškumas. Visoje Zalcburgo arkivyskupijos teritorijoje yra 307 panašios institucijos (katalikiškos švietimo įstaigos, tėvų ir vaikų centrai, moterų klubai).

„TREFFPUNKT BILDUNG“  (liet.  Mokymosi susitikimo vieta) – neformalus kvietimas-priminimas užeiti į Zalcburgo arkivyskupijos namus, kur jaukiai įsikūręs Zalcburgo katalikiškos švietėjiškos veiklos centras. Čia – jaukios mokymo salės, personalo darbo vietos, meditacijai skirta meno kūriniais puošta koplyčia ir draugišką atmosferą kuria pastatą supantis sodas.

„BILDUNG BEGLEITET“ (liet. Mokymasis palydi), „BILDUNG gestaltet“ (liet. Mokymasis formuoja) – tokius šūkius matome įėję Centrą. Suaugusiųjų mokymąsi ir mūsų partneriai austrai, ir mes suprantame panašiai – tai esminė mokymosi visą gyvenimą proceso dalis. Suaugusiųjų švietimas suprantamas kaip visos formaliojo, neformaliojo ir tikslinio suaugusiųjų savaiminio mokymosi formos, kai visi suaugusiųjų profesinio, bendrojo lavinimo, politiniai ir kultūriniai mokymo ir mokymosi procesai gali būti apibendrinti vienodai.

Vos įžengus į Centrą direktorius Andreas Gutenthaler pasitinka su kava, tuoj pat supažindina su darbuotojų komanda. Susitikimo su šio Centro darbuotojais metu susipažįstame su Austrijos suaugusiųjų švietimo sistema. Ji panaši kaip ir Vokietijoje, Italijos Pietų Tirolyje, kur dalyvavome Erasmus+ projektų partnerių susitikimuose. Austrų kolegos pasakojo, kaip dirba su įvairiomis tikslinėmis grupėmis (jaunimas, senjorai, bendruomenės nariai, turintys mažiau galimybių), kokias mokymo formas naudoja, kas padeda užtikrinti įtraukties ir įvairovės principo visais aspektais įgyvendinimą. Tikslinės grupės įvairios, pedagogai nėra čia išskiriami, bet būtent jiems nuo 1952 m. kasmet liepos mėnesį, besibaigiant mokslo metams, Zalcburge dedikuojamas didelis tarptautinis 3 dienų renginys, į kurį be pačių austrų atvyksta dalyviai iš Vokietijos, Šveicarijos, Italijos Pietų Tirolio (vokiškai kalbantis regionas) ir kt. Didelis dėmesys pedagogams – jie to tikrai nusipelno.

Šiemet šis renginys 71-asis. Mums, kaip suaugusiųjų švietėjams ir edukacinių renginių organizatoriams, įdomi pasirengimo „virtuvė“. „Tarptautinės pedagoginės dirbtuvės” Zalcburge yra vienas svarbiausių pedagoginių renginių vokiškai kalbančiame pasaulyje, skirta žmonėms, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, kurį organizuoja Zalcburgo katalikiškos švietėjiškos veiklos centras, bendradarbiaudamas su Austrijos „Caritas“ organizacija,  Paryžiaus Lodron universitetu Zalcburge ir Zalcburgo Stefano Zveigo edukologijos universitetu. “Renginį remia valstybė ir Zalcburgo miestas“ – su pasididžiavimu kalba mūsų kolegos austrai iš Zalcburgo.

Renginio formatas –  „Pädagogische Werktagung“ (liet. Pedagoginės dirbtuvės), darbo formos – pranešimai, pedagoginės dirbtuvės, kultūrinė programa (koncertas, ekskursijos).  Neatsitiktinai pasirinkta ir renginio vieta – Didžioji universiteto aula senajame universiteto pastate, Zalcburgo senamiesčio širdyje, pastatyta ir įrengta 1631 m. – įkvepianti semtis žinių ir tobulėti, taip pat strategiškai patogi vieta atvykstantiems dalyviams.

Austriškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą

2023 m. tarptautinio  renginio-pedagoginių dirbtuvių tema „Zuversicht stärken“ (pažodžiui liet. Pasitikėjimą stiprinti). Pasirengimas trunka metus. Sukurta patariamoji mokslinė taryba, kuri planuoja ir rūpinasi renginio turiniu. Atsižvelgiant į aktualijas aptariama ir suformuluojama tema, kruopščiai planuojama, kokie lektoriai bus kviečiami, numatoma vieta. Tokiu būdu  pasibaigus vienam renginiui, paskelbiama ateinančių metų renginio data ir tema. 72-ojo pedagogų forumo tema „VERÄNDERUNGEN. annehmen. gestalten. begleiten“ (liet. POKYČIAI – priimti, sukurti, palydėti). Šiemet į forumą atvyko apie 500 dalyvių – dauguma austrų iš įvairių regionų, nemaža dalis buvo vokiečių, taip pat sutikome šveicarų, italų iš Pietų Tirolio, tarp jų ir mes, 3 žemaitės.

Austriškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą

71-os tarptautinės pedagoginės dirbtuvės „Pasitikėjimą stiprinti“ (2023-07-12–14). Renginio programoje – viskas apie pasitikėjimą, 6 pranešimai ir 12 pedagoginių dirbtuvių įvairiomis temomis, pvz.: „Pasitikėjimo mokykla“, „Prašau, duok man tik vieną žodį“ (Mes esame herojai) apie knygų ir pasakojimų reikšmę ugdant vaikų ir jaunimo savivertę ir pasitikėjimą, „Aš esu Aš“ – apie tai, kas stiprina asmenybę ir pan. Dalyviai renkasi 1 iš 12 kūrybinių dirbtuvių temą (trukmė 6 val.), taip pat gali rinktis ir pranešimus, pagal tai, kas aktualu ir įdomu. Pedagoginėse dirbtuvėse naudojami tokie metodai, kaip savirefleksija, tikslingai parinkti metodai ir kolegialus pasidalinimas patyrimais, mintimis grupėse, interaktyvus lektoriaus darbas, diskusija ir kt. Nepamirštama ir kultūrinė programa                                         – dalyviams tradiciškai dovanojamas šventinis koncertas. Kadangi esame Mocarto mieste, kaipgi be nuostabiųjų Mocarto divertismentų, populiariosios serenados „Mažoji nakties muzika“ ir kt. Renginio pabaigoje pageidaujantiems iš arčiau susipažinti su Zalcburgu siūlomos 4 edukacinės programos.

Kaip pasitikėjimas gali pagerinti žmonių gyvenimą? Kaip pasitikėjimą sustiprinti? Apie tai ir daugiau kalbėjo šių metų „Tarptautinių pedagoginių dirbtuvių“ pranešėjai. Didelėje Zalcburgo universiteto auditorijoje ekspertai pristatė tarpdisciplininius požiūrius iš literatūros pasaulio, psichoterapinės ir filosofinės-teologinės perspektyvos. Tapo aišku – pasitikėjimas yra tema, galinti įvairiais būdais praturtinti gyvenimo galimybes.

Pasitikėjimas svarbus ne tik kriziniu laiku. Pasitikėjimas – labai svarbus faktorius, stiprinant asmeninį potencialą, formuojant požiūrį ir veiksmus. Pasitikėjimo stiprinimas – ir gerais, ir sunkiais laikais yra pagrindinis pedagogikos įrankis.

„Pasitikėjimas – tai gyvenimo šansas“ – nepaprasto likimo žmogaus, 5 vaikų tėvo, psichologo, knygų autoriaus, lektoriaus dr. Georg Fraberger pranešimo tema ir gyvenimo moto.

Anot lektoriaus, pasitikėjimas yra nematoma jėga, kuri skatina žmogų norėti ko nors siekti. Vien būti geram gyvenime neužtenka. Kiekvienas turi būti kam nors ar kažkurioje srityje geras, kad jaustųsi vertinamas ir mylimas. To siekia kiekvienas žmogus. Daug žmonių galvoja, kad jų siekiai yra nerealūs, nes jie galbūt jaučiasi esą nepakankamai gražūs, nepakankamai stiprūs, nepakankamai protingi. Kartais apie jų siekius nežino nei draugai, nei tėvai. Ta paslaptis vienu metu suteikia saugumą ir vienatvę. Tačiau atskleistos paslaptys ir norai tapti tuo, kuo dar nesi, pasitikėjimą savimi didina. Pasitikėjimas reiškia drąsą gebėti atsiverti ir išsikalbėti, diskutuoti ir galiausiai siekti neįmanomo. „Reikia turėti drąsos ir klysti bet kuriuo metu“– sako lektorius, nes neklysta tas, kas nieko nedaro.

„(Ne)įtikėtinai daug įmanoma“ – sako knygų autorė, aktorė, pranešėja ir trenerė Lena Raubaum iš Vienos. „Jei žodis „neįmanoma“ tampa įmanoma, jei žodis „neįsivaizduojama“ tampa akivaizdu,

tai kokios dar neatskleistos galimybės  dar yra …“ – sako lektorė.

Pasitikėjimas – tikėjimas galimybėmis, o jas atrasti yra daug būdų, pvz., literatūra. Taip, kartais pakanka vieno vienintelio žodžio, vieno eilėraščio ar nepaprastos istorijos, kuri suteiktų vaizduotei sparnus ir atvertų perspektyvas pasitikėjimo savimi auginimui. Žodžio galia – be galo didelė.

Kokį poveikį literatūra gali turėti žmogaus gyvenimui? Lektorė ir aktorė Lena Raubaum savo  paskaitoje-performanse teigė, kad literatūra gali būti reikšminga pagalba įveikiant žmogaus problemas, kliūtis ar krizes. Turtingame knygų pasaulyje istorijos yra tokios pat įvairios, kaip ir pačių žmonių gyvenimai, čia „žodžiai gali tave apkabinti, sunaikinti, sustiprinti, padrąsinti, įžeisti ar išgydyti“. Daug literatūros žanrų anaiptol ne visada stiprina ar skatina, tačiau šioje įvairovėje „literatūra savo žodžiais supažindina su tikrais lobiais ir pateikia galimybių, kurias skaitytojas gali praturtinti savo konkrečia patirtimi ir vaizduote.“ „Tas, kuris skaito, turi daug gyvenimų!“ – entuziastingai džiaugėsi Lena Raubmann. Žodžių, tekstų ir knygų pasaulyje yra viskas, kas žmogiška. Literatūra gali praturtinti gyvenimą būtent tada, kai žmonės atranda jos lobius ir tyrinėja galimybes savo aplinkoje. Pasitikėjimas čia yra pagrindinis veiksnys: „Literatūros pasaulis atveria erdves galimybėms, jis taip pat deklaruoja, kad gyvenimas taip pat yra atviras alternatyvoms.“ Šioje galimybių erdvėje dirba ypač mokytojai. Jie yra padrąsinimo, pasitikėjimo, įgūdžių ir potencialo skatintojai – čia taip pat literatūra gali būti vertinga partnerė. Griausmingi 500 dalyvių plojimai įrodė, kad Lena Raubaum yra daugiau nei teisi!

Austriškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą

Mes, trys Telšių andragogės, Erasmus+ KA122 programos projekto „Darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas-kelias efektyvaus ir įtraukaus neformalaus suaugusiųjų švietimo link“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-0079269) ir priimančios organizacijos KATHOLISCHES BILDUNGSWERK SALZBURG dėka turėjome galimybę dalyvauti šiame tradiciniame Zalcburgo renginyje. Viešnagės Zalcburge metu patyrėme, kokios svarbios institucijos darbe yra tradicijos, stabilumas, įdirbis, komandinis darbas, apgalvotas, išdiskutuotas veiklų planavimas, taip pat ir visos motyvuojančiai ir pozityviai veikiančios erdvės, kurios vos įžengus į Centrą pasitinka besimokančiuosius.

Ši mokymosi veikla ir įgyta darbuotojų patirtis Europos kontekste bus naudinga Centrui, austrų pavyzdys suteiks galimybę išplėsti ir patobulinti neformalų suaugusiųjų švietimą, padaryti patraukliu ir prieinamu kiekvienam rajono bendruomenės nariui.

Be visų gerųjų pamokų bei patirčių įgijome ir „paslėptų“ kompetencijų: lankydami kultūrinius objektus ir koncertus, patobulinome tarpkultūrinę kompetenciją, pvz., pabuvojome dviejuose Zalcburgo muzikos festivalio koncertuose, klausėmės daug Mocarto, taip pat Bethoveno ir kt. kompozitorių muzikos. Vienoje aplankėme Belvedėre pilį, kur ieškojome ir, žinoma, radome austrų dailininko Gustavo Klimto paveikslų kolekciją, taip pat pamatėme originalias Ogiusto Rodeno skulptūras, Klodo Mone, Edvardo Munko ir kt. garsių menininkų šedevrus. Dalyvaudami mokymų mobilume, bendraudami su austrų andragogais, dalyvaudami pedagoginėse dirbtuvėse plėtojome bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, gilinome vokiečių kalbos žinias, pažindami šalį, jos tradicijas ir papročius, plėtėme savo akiratį. Už visa tai esame dėkingi Erasmus+ programai!

Projektas finansuojamas programos ,,Erasmus+“ KA122 projekto „Darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas-kelias efektyvaus ir įtraukaus neformalaus suaugusiųjų švietimo link“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-0079269) lėšomis.

 

 

Aldona Kleivienė,

Telšių švietimo centro metodininkė,

projekto koordinatorė

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus