Edukacinis bankas

Suaugusiųjų ugdymo žaidybinimo galimybės ir žaidybinimo elementų taikymas formalioje ir neformalioje aplinkoje: https://zaidybinimas.lt

2021 m. Lietuvos suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymas Telšiuose
Suaugusių mokymo savaitė Telšiuose 2021 – YouTube

2020 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės virtualus renginys „Kultūrinių, visuomeninių ir pilietinių tradicijų raida Telšiuose“
Virtualus renginys „Kultūrinių, visuomeninių ir pilietinių tradicijų raida Telšiuose“ – YouTube

ES PROGRAMOS „ERASMUS+“ PROJEKTŲ GEROJI PATIRTIS

KA2 strateginių partnerysčių projektas „Švietimas + skaitmeninės technologijos?!“ (vok. „Bildung + digital?!“)
Erasmus+ „Bildung + digital?!“ | Telšių švietimo centras – sctelsiai.lt

KA1 suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų kompetencijų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“
Erasmus+ „KARTU 2019“ | Telšių švietimo centras – sctelsiai.lt

TYRIMAI

Telšių rajono suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikio tyrimo rezultatų pristatymas.  Atidaryti.

Telšių rajono suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikio tyrimo rezultatų pristatymas. Atidaryti.