Informacija mokykloms ir tėvams dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir 5-mečių vaikų įvertinimo Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai, kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokias atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

– Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5-eri metai (vaikas, gimęs 2018 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.).

– Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam 5-eri sueina tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.). Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. Vaiko įvertinimas atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Gavę PPT išvadą – rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

– Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (vaikas, gimęs 2017 m., 2023 m. rugsėjį pradeda ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą).

– Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikam, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo mokytis nuo 5 metų. Jei vaikas pradėjo ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, ugdymas teikiamas pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/ZlTEVUaLUW

 

 

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus