Naujienos

Suaugusiųjų švietimas – kaip užtikrinti kokybę?

Tinkamos darbuotojų kompetencijos – kokybiškos darbo vietos – aktyvūs piliečiai – kokį vaidmenį šioje sekoje vaidina neformalus suaugusiųjų švietimas? Kaip siekti mokymų kokybės ir efektyvumo savivaldybėse? Šiuos klausimus kovo 9 d. Kaune nagrinėjo 6-ų Lietuvos rajonų, miestų savivaldybių suaugusiųjų švietėjai, projekto „Suaugusiųjų švietimo būklė: kokybinio tyrimo ir fasilitavimo paslaugos“ dalyviai.…
Šaškės

Rajono metodinių būrelių šaškių turnyras „Prie šaškių lentų 2023“

Kovo 7 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos aktų salėje šeimininkavo rajono metodinių būrelių komandos. Priežastis – fizinio ugdymo mokytojų tarybos ir jų pirmininko Tomo Gauryliaus inicijuotas šaškių turnyras „Popietė prie šaškių lentų 2023”. Turnyro tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp metodinių būrelių ir tuo pačiu paminėti Kovo 11-ąją. Komandas subūrė istorijos,…

2022 m. ilgalaikių programų dalyvių apklausos rezultatai

Telšių švietimo centras 2022 m. vykdė mokymus pagal 47 akredituotas ilgalaikes programas, kuriose dalykines ir bendrąsias kompetencijas tobulino 1465 pedagogai. Pirminis programų efektyvumo vertinimas vyko kiekvienos programos baigiamajame renginyje-refleksijoje. Refleksijų metu  dalyviai dalijosi įgytomis žiniomis ir patirtimis bei jų pritaikymo galimybėmis praktiniame darbe. Dalyvių apklausos vykdomos ir Semi+ sistemoje. Pasibaigus…
Mokymai

Mokymai Lietuvos 6 savivaldybių suaugusiųjų švietėjams tęsiasi toliau

Telšių r. savivaldybės suaugusiųjų švietimo teikėjai – viena komanda, siekianti bendro tikslo – įtraukti į mokymosi visą gyvenimą procesą kuo daugiau rajono gyventojų. Bendros veiklos ypač prisideda prie suaugusiųjų švietimo nuoseklaus planavimo ir vykdymo. Rajono suaugusiųjų švietėjų dalyvavimas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinamame „Erasmus+“ projekte „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo…
Konkursas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas

Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms (toliau – Programa) finansuoti. Programų finansavimo tikslas – plėtoti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, tenkinančias visuomenės ir darbo rinkos poreikius, didinti jų prieinamumą. Konkursui paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta…

Skelbiama atranka STEAM centro metodininko pareigoms užimti

Pareigybė – metodininkas (Skaitmeninės gamybos laboratorijai) (toliau – Metodininkas () –  0,5 pareigybė (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 9,30  (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo). Darbo pradžia – 2023 m. kovo 20 d. Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai: turėti dailės arba technologijų  ugdymo srities mokslų aukštąjį universitetinį…

Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro elektroniniu leidiniu  „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“. Elektroninis leidinys yra interaktyvus, todėl patogus naudoti. Jame aprašomos šios temos: „Įtraukusis ugdymas. Kas tai?“, „Sėkmingas įtraukusis ugdymas“, „Įtraukioji klasė“, „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktikos“, „Universalus dizainas mokymui(si)“, „Bendraamžių mokymasis kartu“, „IKT panaudojimo galimybės universalaus…
NextGenerationEU

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo…
Aukštųjų mokyklų mugėje

Aukštųjų mokyklų mugėje

Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai sausio mėnesį lankėsi renginyje „Aukštųjų mokyklų mugė 2023”. Gimnazistus lydėjo Telšių švietimo centro karjeros specialistės Eglė Karpavičienė ir Jolanta Stonienė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gražina Narmontienė. Kauno „Žalgirio” arenoje aukštųjų mokyklų atstovai, stojimo komisijų nariai, esami bei…
ERASMUS+

Olandiškos pamokos ir patirtys pagal „Erasmus+“ projektą

Kas sieja Nyderlandus ir „Erasmus+“ programą? Ar mums tiktų Nyderlandų švietimo sistema? Kodėl verta savanoriauti? Ilgametė projektinė veikla Telšių švietimo centro darbuotojus atvedė į Roterdamą, antrą pagal dydį Nyderlandų miestą. Čia 15–16 a. sankirtoje gimė ir gyveno vienas garsiausių Europos humanistų ir filosofų Erazmas Roterdamietis, kurio vardu pavadinta  Europos Sąjungos…