Naujienos

Gabių mokinių galimybės dalyvauti dalykinėse olimpiadose ir konkursuose Telšių rajone

Pagrindinis dalykinių olimpiadų bei konkursų organizavimo tikslas – sukurti sąlygas aukštą motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti. Vadovaudamasis 2024 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1548, Telšių švietimo centras jau…
STEAM

Gera žinia: startuoja projektas ,,STEAM centrų veiklos plėtra“

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su partneriais Vilniaus Universitetu, Klaipėdos Universitetu, VšĮ Mokslo ir inovacijų sklaidos centru, Panevėžio švietimo centru, Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Telšių švietimo centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru bei  Utenos švietimo centru įgyvendina projektą „STEAM centrų veiklos plėtra”, projekto kodas 10-016-P-0001. Projektas…

Atranka metodininko pareigoms užimti

Telšių švietimo centras skelbia atranką Telšių švietimo centro metodininko pareigoms užimti. Pareigybės pavadinimas: metodininkas. Darbo krūvis: 0,5 etato (20 val. per savaitę). Darbo sutarties rūšis: neterminuota. Pareigybės lygis – A2. Darbo užmokesčio koeficientas: 0,97 Reikalavimai pretendentams: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip…

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2023 m. gruodžio 4 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 13,49-13,9 bazinio dydžio.     Pagrindinės pareigybės funkcijos:   telkti Telšių švietimo centro (toliau – Centras) bendruomenę valstybės švietimo politikos, ilgalaikių ir trumpalaikių įstaigos…
Konferencija „Ugdymas karjerai STEAM kryptimi“

Dėmesys mokinių profesiniam veiklinimui konferencijoje „Ugdymas karjerai STEAM kryptimi“

Respublikinė konferencija „Ugdymas karjerai STEAM kryptimi“ – baigiamasis Telšių švietimo centro organizuoto projekto renginys. Projekto partneriai – Žemaitijos verslo centras, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialas, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Telšių jaunimo užimtumo skyrius ir Telšių regioninis profesinio mokymo centras – talkino surandant įmonių, priėmusių mokinių komandas…
Protmūšis „Mes ir STEAM pasaulis“

Edukacinė pietų pertrauka per suaugusiųjų mokymosi savaitę – graži ir prasminga tradicija

Trečius metus Telšių švietimo centras organizavo Telšių rajono suaugusiesiems virtualų protmūšį, kuris žaidžiamas pietų pertraukos metu vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“ , užduotys pateikiamos per internetinį įrankį „Kahoot“. Tai suaugusiųjų mokymosi savaitės Telšių rajono savivaldybėje baigiamasis renginys. Šiais metais lapkričio 24 d. virtualiame protmūšyje „Mes ir STEAM pasaulis“ dalyvavo…
Suaugusiųjų mokymosi savaitė

2023 lapkričio 20-24 suaugusiųjų mokymosi savaitė

2023 m. lapkričio 20–24 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva 24-ąjį kartą švietimo, kultūros, meno, verslo įstaigos, institucijos, organizacijos kviečia visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi. Daugiau informacijos: http://www.lssa.smm.lt/lt/susitikime-svesti-mokymasi/ Mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ renginiai Telšių rajono savivaldybėje: 2023 metų suaugusiųjų švietimo savaitė (sctelsiai.lt)
Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų edukacinė išvyka

Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų edukacinė išvyka-gerosios patirties renginys „Pasidalinimas gerąja patirtimi apie kompetencijomis grįstą ugdymą“

2023 m. spalio 27 d. Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojos vyko į Kauną, į edukacinę išvyką-gerosios patirties renginį „Pasidalinimas gerąja patirtimi apie kompetencijomis grįstą ugdymą“. Išvyką organizavo Telšių švietimo centras ir Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio taryba. Mokytojos turėjo galimybę stebėti Kauno jėzuitų gimnazijoje dirbančio lietuvių kalbos mokytojo…

Stovyklų geroji patirtis

Šiais metais  šalies gamtos mokslų mokytojai tobulino dalykines kompetencijas Telšių STEAM centre, dviejose stovyklose. Kad mokytojai galėtų mokyklose pritaikyti, stovyklos metu atliktus tiriamuosius darbus ir įgytos žinios neužsimirštų, lektoriai sutiko pasidalinti savo darbų aprašais ir prezentacijomis. Stovyklos organizatoriai susistemino medžiagą, kurios prieigą rasite  čia: https://sctelsiai.lt/wp-content/uploads/2023/09/geroji-patirtis.pdf Organizatoriai dar kartą dėkoja lektoriams:…