Potvarkis dėl konkurso Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti datos nustatymo ir komisijos sudarymo

Telšiai 

 TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS 

POTVARKIS

DĖL KONKURSO TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI DATOS NUSTATYMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

2021 m. liepos 9 d. Nr. M1-120

Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 15, 19 ir 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento 2021-03-22 raštą Nr. SR-1085 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Telšių švietimo centro 2021-04-20 raštą Nr. R1-44 „Dėl socialinių partnerių sąrašo pateikimo“, 2021-04-20 raštą Nr. R1-45 „Dėl kandidatų į komisijos narius teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021-05-22 raštą Nr. LMVA-26 „Dėl LMVA kandidatų į švietimo įstaigų vadovų konkursų komisijų narius“:

  1. N u s t a t a u Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti konkurso datą – 2021 m. liepos 19 d., 13.00 val.
  2. S u d a r a u Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti konkurso komisiją (toliau – Komisija):

Irena Daubarienė – Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė, socialinių partnerių atstovė;

Ramutė Ežerskytė – Telšių švietimo centro metodininkė, švietimo pagalbos įstaigos bendruomenės atstovė;

Lina Leinartienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Komisijos pirmininkė, konkurso organizatoriaus atstovė;

Regina Pocienė – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji  specialistė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Kęstutis Saplinskas – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovas;

Daiva Tūmienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, konkurso organizatoriaus atstovė;

Vitalija Sabeckienė – Telšių švietimo centro skyriaus Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, švietimo pagalbos įstaigos bendruomenės atstovė.

  1. S k i r i u Jurgitą Jaruckienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.

 

Savivaldybės meras                                                                                             Kęstutis Gusarovas

 

 

Parengė

 

Ilma Gintalienė

2021-07-09

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus