Skelbiama atranka karjeros specialisto pareigoms užimti

Telšių švietimo centras skelbia atranką karjeros specialisto pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas.

Darbo krūvis:  0,75 etato.

Darbo užmokesčio koeficientas: 8,11–8,70 (priklauso nuo stažo ir turimos karjeros mokytojo kvalifikacinės kategorijos).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Reikalavimai pretendentams: 

 1. turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausiusiam pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka, jei dirba bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

3.1. turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir  konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;

3.2. studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų  kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;

 • būti susipažinęs su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
 • gebėti tinkamai nustatyti profesinio orientavimo paslaugų gavėjų poreikius ugdymo įstaigoje;
 • gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas.

 

Privalumai: 

 • karjeros planavimo bakalauro, magistro studijos;

–    anglų kalbos mokėjimas;

 • patirtis projektinėje veikloje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Patirtį ir stažą įrodančius dokumentus.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugsėjo 4 d. 16.45 val. 

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu S. Daukanto g. 35, Telšių švietimo centro raštinės administratorei.
 • Siųsti elektroniniu paštu: info@sctelsiai.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Telšių švietimo centre 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas.

Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentų atranka: 

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2023 m. rugsėjo 7 d. nuo 10.00 val., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
 2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 444 60213

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus