Mokymai apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą Telšių rajono savivaldybėje

Interreg

Telšių rajono savivaldybė yra viena iš devynių Lietuvos savivaldybių, kurios pradėjo įgyvendinti Dalyvaujamąjį biudžetą. Tai ES  lėšomis finansuojamas projektas „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“, projekto akronimas „EmPaci“, projekto Nr.#R084), kurio tikslas – sukurti sprendimų priėmimo procesą, kurio metu piliečiai kartu su savivaldybių atstovais svarstytų svarbiausias visuomenės problemas ir kolegialiai priimtų sprendimus, kaip efektyviausiai galima paskirstyti viešuosius išteklius, taip stiprinant piliečių dalyvavimą vietos savivaldoje ir jų pasitikėjimą politikai bei valdžia.

2021 m. birželio 15 – 29 dienomis Telšių mieste ir rajono savivaldybės administracijos seniūnijose vyko mokymai „Bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimas per dalyvaujamąjį biudžetą“, kuriuos Telšių rajono savivaldybės administracijos užsakymu vedė Telšių švietimo centras.

 

MOKYMŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 

  • ugdyti Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, pilietinės visuomenės atstovų gebėjimus dalyvaujamojo biudžeto sudarymo srityje;
  • suteikti mokymų dalyviams žinių ir įgūdžių, kad būtų galima sukurti veiksmingas piliečių dalyvavimo projekte procesus vietos lygiu.

Atliepiant šiuos tikslus vyko mokymai, kurių metu buvo suteikiamos žinios apie Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimo ir dalyvavimo koncepcijas, pristatytos gerosios projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“) įgyvendinimas“ dalyvių patirtys Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje, organizuotos Telšių rajono savivaldybės seniūnijose kūrybinės popietės, ugdančios bendruomenės atstovų diskusijų ir bendradarbiavimo kultūrą.

 

Birželio 15 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos konferencijų salėje projektas buvo pristatytas Telšių miesto ir rajono bendruomenių, seniūnijų, NVO, verslo atstovams. Dalyvaujamąjį biudžetą Telšių rajono savivaldybė įgyvendina jau antrus metus. Praėjusiais metais balsavimui buvo pateiktos 8 projektų idėjos. Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukė projektas „Anulėnų tvenkinio paplūdimio su poilsiaviete įrengimas“. Mokymų metu Degaičių bendruomenės atstovas Bronislovas Šiaudkulis pristatė gerąją patirtį buriant bendruomenę šios idėjos įgyvendinimui.

PROJEKTAS MOKO GYVENTOJUS IR VALDŽIOS ATSTOVUS BENDRAUTI IR BENDRADARBIAUTI

 Apie Dalyvaujamąjį biudžetą kaip vieną geriausių įrankių, galinčių įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą, komandinį atsakomybės pasidalinimą taip pat kalbėjo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Administracijos direktorius Tomas Katkus ir Telšių miesto seniūnas Česlovas Ubartas. Savivaldybės atstovai džiaugėsi, kad projektas tęsiamas toliau. Šis projektas padeda stiprinti visuomenės pasitikėjimą vietos valdžia, moko visus: gyventojus ir valdžios atstovus bendrauti ir bendradarbiauti.

Renginio svečias – Klaipėdos miesto bendruomenių asociacijos vadovas Renaldas Kulikauskas pasidalijo savo, kaip aktyvaus piliečio, veikla telkiant Klaipėdos miesto gyventojus būti atsakingais už savo gyvenamosios vietos gražinimą ir kaip savo idėjas, iniciatyvas galima įgyvendinti per projektines veiklas, Dalyvaujamąjį biudžetą. Žinia, žmonija visada mokėsi iš gerųjų praktikos pavyzdžių, o teorinės žinios juos mažiau skatino. Svečias iš Klaipėdos nestokojo inovatyvių idėjų-pavyzdžių, kuriuos įgyvendinti galėtų ir Telšių rajono savivaldybės gyventojai. Jam pritarė ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Indrė Žutautienė. Savo pranešime „Kaip bendruomenių iniciatyvos gali prisidėti prie vietovės patrauklaus įvaizdžio formavimo“ ji taip pat pristatė projekto idėjų generavimo schemą ir pažadėjo gyventojams Architektūros skyriaus pagalbą ruošiant projektus.

 

 

 „PASAULIO KAVINĖS“ METODAS – GALIMYBĖ GENERUOTI IDĖJAS

 Po pranešimų mokymų organizatoriai pakvietė dalyvius į „Pasaulio kavinę“. Tai mokymo metodas, paremtas diskusijomis ir nevaržomu nuomonių išsakymu. Mokymų dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes, kurios aplankė tris „kavines“. Kiekviena jų turėjo moderatorių (kavinės savininką). Kavinėse grupės dalyviai diskutavo, pateikė minčių šiomis temomis: „Idėjos bendruomenės projektams“, „Bendruomenių kūrimo ir stiprinimo būdai“, „Iniciatyvų, projektų nauda bendruomenei“. Kavinių lankytojai ėjo iš vienos grupės (kavinės) į kitą ir kiekvienoje sprendė vis kitą problemą. Šis metodas leido mokymų dalyviams susipažinti su kitų grupių atstovų idėjomis ir išsakyti savo mintis, t.y. ugdė gyventojų diskusijų ir bendradarbiavimo kultūrą. Po to, moderatoriai pristatė ir apibendrino grupių  darbus.

MOKYMAI „BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ ĮGYVENDINIMAS PER DALYVAUJAMĄJĮ BIUDŽETĄ“ SENIŪNIJOSE:

  • birželio 17 d. – Kaunatavos kaimo kultūros namuose (dalyvavo Luokės, Tryškių, Upynos seniūnijų ir bendruomenių atstovai);
  • birželio 21 d.– Degaičių kultūros centre (dalyvavo Degaičių, Ryškėnų, Viešvėnų seniūnijų ir bendruomenių atstovai);
  • birželio 22 d. – Varnių seniūnijos administracinio pastato salėje (dalyvavo Varnių ir Žarėnų seniūnijų ir bendruomenių atstovai);
  • birželio 29 d.– Nevarėnų kultūros centre (dalyvavo Gadūnavo ir Nevarėnų seniūnijų ir bendruomenių atstovai).

DĖMESYS PRAKTINIAM DARBUI

 Mokymų „Bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimas per dalyvaujamąjį biudžetą“ metu, kurie vyko Telšių rajono savivaldybės seniūnijose, didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniam darbui. Seniūnijų, bendruomenių lyderiai ne tik susipažino su Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimu Telšių rajono savivaldybėje, bet ir atliko grupinį darbą „Nuo idėjos iki rezultato”. Mokymų dalyviai diskutavo, kokią idėją, iniciatyvą galėtų siūlyti nuo savo seniūnijos, bendruomenės.

Kiekvienoje mokymų grupėje nestigo kūrybinių minčių, idėjų apie tai, ką per Dalyvaujamąjį biudžetą bendruomenės galėtų pagerinti savo gyvenamosiose aplinkose ir kokią naudą tai teiktų ne tik jų seniūnijos, bet ir viso rajono gyventojams – tai yra, kodėl gyventojai galėtų ir turėtų balsuoti už jų pateiktą idėją.

Į diskusiją įsitraukė ir su dalyviais nuoširdžiai bendravo bei į kilusius klausimus atsakė Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovai: projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione” („Empowering Participatory budgeting in the Baltic Sea Region”, projekto Nr.#R084, akronimas EmPaci) vadovė Regina Radimonienė ir projekto koordinatorė Daiva Vaitkuvienė bei Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Indrė Žutautienė.

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE SUTELKIA BENDRUOMENĘ

 Seniūnijų ir bendruomenių atstovams taip pat buvo pristatyti bendruomenių kūrimo modeliai. Šia tema pasisakė Telšių švietimo centro metodininkė Aldona Kleivienė. Pranešime „Kas augina bendruomeninę tapatybę“ buvo pristatyta bendruomeniškumo kūrimo tarptautinė patirtis, kurią Telšių švietimo centro darbuotojai įgijo 2017– 2019 m. dalyvaudami programos ,,Erasmus +“ KA 204 strateginių partnerysčių projekte „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“. Telšių mieste, rajone, Lietuvoje ir užsienio šalyse yra daug gerosios patirties pavyzdžių apie bendruomenėse vykdytus bendrus projektus. Tos bendruomenės, kuriose gyventojai vykdo bendras veiklas, nariai yra laimingesni, čia sukuriama aplinka, kurioje gera gyventi.

 

GERAS MOKYMŲ ĮVERTINIMAS

Mokymų organizatorius vykdė mokymų dalyvių refleksiją. Apklausos anketoje gyventojai labai gerai ir gerai įvertino mokymų organizavimą: mokymai atitiko jų lūkesčius, suteikė žinių apie Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą ir dalyvavimą jame. Ypač svarbu, kad įgytas žinias ir patirtį mokymų dalyviai galės pritaikyti savo bendruomenėse.

Dėkojame Telšių miesto ir rajono gyventojams už aktyvų dalyvavimą mokymuose. Tikimės, kad mokymai, bendravimas suteikė, visų pirma, pasitikėjimo savimi ir paskatino tapti tikrais savo bendruomenės gyvenamosios aplinkos kūrėjais. Dalyvaujamasis biudžetas suteikia dideles galimybes veikti, todėl dalyvauti tikrai verta.

www.facebook.com/profile.php?id=100057213830133

Mokymai finansuoti Telšių rajono savivaldybės vykdomo projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione“ („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“), projekto nr. #r084, akronimas EmPaci, lėšomis.

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus