Paskelbtas Telšių r. savivaldybės neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

KVIETIMAS TEIKTI ATRANKAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ FINANASAVIMO PARAIŠKAS

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau – Programa) finansavimo 2024 metais paraiškų atranką.

Programų finansavimo tikslas – plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas, įgyvendinant Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą.

Atrankai paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai (toliau – Programos vykdytojas), atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • Programos vykdytojas yra mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
  • turi teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre arba turėti Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą;
  • turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

 Paraiškos priimamos nuo 2024 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 16 d.

Paraiška ir reikalingi dokumentai su lydraščiu, pasirašyti ir skenuoti (pdf formatu) arba pasirašyti elektroniniu parašu (pdf, adoc formatu), teikiami viename pdf dokumente el. paštu e.paslauga@telsiai.lt.

Programos vykdytojas atrankai pateikia:

  • paraišką (1 priedas);
  • dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį (CV ar kt.); atliktas neformaliojo suaugusių švietimo poreikių tyrimas, jei paraiškoje nurodomas Aprašo 3.1 papunktyje įvardintas prioritetas; Programos įgyvendinime dalyvauja partneris (jei taikoma). Teikiama Partnerio bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinta kopija.

 Paraiškų atranka organizuojama pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo, atrankos ir stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama)

 

Paraiškos forma (pridedama)

 

Savivaldybėje informaciją apie konkursą teikia Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė, tel. +370 616 86811,  el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt.

 

Programų vykdytojus Švietimo ir mokslo institucijų registre registruoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Gediminas Gudas, tel. (8 444) 60205, el. p. gediminas.gudas@telsiai.lt.

 

 

 

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus