Projektas „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“

Projektas

Telšių rajono savivaldybė dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinamame „Erasmus+“ projekte „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“.

Šiame projekte taip pat dalyvauja Alytaus, Šiaulių, Visagino miestų, Prienų, Lazdijų rajonų savivaldybės.

Projekto tikslas – stiprinti suaugusiųjų švietimą Lietuvos savivaldybėse, atliepiant Europos įgūdžių strategijoje išsikeltus tikslus.

Projekte siekiama:

 • Įveiklinti suaugusiųjų švietime dalyvaujančias grupes ir asmenis savivaldybės lygmenyje stiprinant suaugusiųjų švietimą, ieškant efektyvių ugdymo priemonių.
 • Plėsti paklausių suaugusiems asmenims skirtų mokymų kursų pasiūlą įvairioms tikslinėms grupėms (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems asmenims, mažesnes pajamas gaunantiems asmenims, bedarbiams, vyresnio amžiaus asmenims).
 • Atlikti suaugusiųjų švietimo būklės tyrimus numatytose savivaldybėse.
 • Apžvelgti ankstesnių projektų gerąsias praktikas ir rezultatus, kurie gali būti aktualūs savivaldybėms.

Projekto eiga Telšių rajono savivaldybėje:

 • suburta Telšių r. savivaldybės suaugusiųjų švietimo srities atstovų darbo grupė A1-1359 Dėl darbo grupės sudarymo (lrs.lt).
 • Projekto rengėjas – UAB „Visionary Analytics“ vykdo suaugusiųjų švietimo būklės kokybinį tyrimą „Suaugusiųjų švietimo būklė: kokybinio tyrimo ir fasilitavimo paslaugos“. Tyrime fokusuojamasi į žemos kvalifikacijos, mažų pajamų gyventojus, įgūdžių įgijimą ir panaudojimą bei identifikuojant pagrindinius kylančius iššūkius politikos formavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapuose.

 

 • Tyrime dalyvavo ir į anketos klausimus atsakė 19 Telšių r. savivaldybės atstovų: politikai – Tarybos švietimo komiteto nariai, suaugusiųjų švietimo srityje dirbančių įstaigų, organizacijų atstovai. Šia apklausa buvo siekiama identifikuoti suaugusiųjų švietimo savivaldybėje tikslą(-us), išgryninti pagrindinius su suaugusiųjų švietimu Telšių r. savivaldybėje susijusius iššūkius ir jų aktualumą bei surinkti tolesnėms projekto veikloms (seminarams) aktualias temas.

 

 • Įvyko 2 individualūs susitikimai/fokus grupės su Telšių r. savivaldybės atstovais ir darbo grupe.

 

 • 2023 m. sausio 17 d. Telšių r. savivaldybės atstovai dalyvavo mokymuose Vilniuje: J.Bucevičė, Telšių r. savivaldybės tarybos narė, S.Baliutavičius, Telšių švietimo centro direktorius, J.Norvaišienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo vadovė, R.Raginskienė, VšĮ Žemaitijos verslo centro direktorė, J.Venclovienė, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro veiklos koordinatorė ir N.Vaičekauskė, Telšių švietimo centro metodininkė. Mokymų tikslas – aptarti ir išgryninti suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus savivaldybėje atsakomybes. Po LR ŠMSM atstovų trumpo lūkesčių suaugusiųjų švietimo savivaldybių koordinatorių atsakomybėms, rolei savivaldybėje ir nacionaliniu mastu išsakymo sekė dalyvaujančių savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinavimo gerųjų praktikų pristatymas. Telšių r. savivaldybės situaciją pristatė Telšių švietimo centro metodininkė N.Vaičekauskė.

Mintimis apie žemą kvalifikaciją ir mažas pajamas turinčio suaugusiojo žmogaus motyvaciją dalyvauti suaugusiųjų švietime pasidalino ir į diskusiją pakvietė Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė Genutė Gedvilienė

Mokymų metu dalyviai taip pat aktyviai diskutavo apie pagrindines suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus savivaldybėje atsakomybes ir roles, ko reikia koordinatoriui šioms atsakomybėms ir rolėms sėkmingai įgyvendinti, ir kaip būtų galima tenkinti bent dalį trūkstamų poreikių šioms atsakomybėms ir rolėms sėkmingai įgyvendinti.

Mokymų pabaigoje savivaldybių atstovai pristatė įvairias veiklas ir jų poveikį suaugusiųjų švietime.

 • Tarptautiniai suaugusiųjų švietimo projektai („Erasmus+“) (Telšių r. sav.)
 • Suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas (Alytaus m. sav.)
 • Suaugusiųjų gyventojų (tikslinių grupių) mokymosi poreikių identifikavimas ( Lazdijų r. sav.)
 • Savivaldybės bendruomenės rolė ir įtraukimas į suaugusiųjų švietimą (Šiaulių m. sav.)
 • Savivaldybės finansuojamos suaugusiųjų švietimo priemonės ir programos (Visagino m. sav.

 

Pagal Švietimo plėtros programą, numatomos ir didesnės investicijos į suaugusiųjų švietimą savivaldybių lygmenyje. Šiuo metu rengiamas švietimo plėtros programos priemonės aprašymas, kuriame numatomos intervencijos naudojantis ESF + programos 2021 – 2027 m. lėšomis. Numatoma, jog veiklos nukreiptos į savivaldybių stiprinimą bus pradėtos vykdyti 2023  metais.

 

Projektą įgyvendina:
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projektą finansuoja:
„Erasmus +“

Projekto partneris:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projektas

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus