Suvalkijoje susitiko Telšių ir Marijampolės specialieji pedagogai-logopedai. Prasmingos diskusijos ir įtraukiojo ugdymo patirtys

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas – tai darbas, siekiant bendro tikslo, dalijantis patirtimi, ieškant tinkamiausių pagalbos būdų juos įgyvendinant. Baigiantis mokslo metams Telšių r. specialieji pedagogai ir logopedai užmezgė draugystę su Marijampolės savivaldybės švietimo pagalbos specialistais, norėdami susitikti bendrai diskusijai ir pasidalinti gerąją darbo patirtimi.

Atvykę į Suvalkijos sostinę apsilankėme Marijampolės „Žiburėlio“ daugiafunkciniame centre, kur direktorė R. Kukalienė supažindino su įstaigos veikla, ugdymo erdvėmis, vaikų turinčių ypatingų poreikių galimybėmis dalyvauti muzikinėje veikloje. Daugiafunkciame centre mūsų kolektyvą šiltai sutiko Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė K. Gurauskienė, kuri pristatė rajono įtraukiojo veiklas ir atsakė į mums rūpimus klausimus.

Toliau vykome į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrą. Ten mus pasitiko Švietimo centro metodininkas V. Dilius, kuris supažindino su švietimo centro veikla, stebėjome trumpą filmuką apie Marijampolės miestą. Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė, specialioji pedagogė G. Dagilienė dalijosi patirtimi tema „Rašymo įgūdžiai ir jų lavinimas“. Marijampolės metodinio būrelio pirmininkė D. Muckuvienė pristatė Marijampolės sav. specialiųjų pedagogų, logopedų metodinę veiklą. Telšių PPT specialioji pedagogė V. Lukošienė dalijosi gerąja darbo patirtimi įgyvendinant įtraukųjį ugdymą Telšių rajone, o Telšių metodinio būrelio pirmininkė E. Rudnickienė pristatė rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinę veiklą, specialistų patirtis. Vėliau draugiškai diskutavome įvairiais rūpimais klausimais, aptarėme klausimus, susijusius su tiesiogine specialistų veikla, švietimo pagalba, dokumentais ir t.t.

Aišku susipažinome su gražiuoju miestu, įžymiausiomis Marijampolės vietomis. Už puikią ekskursiją tariam nuoširdų „Ačiū“ Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus muziejininkui T. Kukauskui.

Tokios edukacinės išvykos padeda pagilinti žinias bei pasisemti patirties, susipažinti su kito regiono įžymybėmis.

Tariame nuoširdų AČIŪ! Marijampolės „Žiburėlio“ daugiafunkcinio centro direktorei R. Kukalienei ir įstaigos bendruomenei, Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei K. Gurauskienei ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro komandai už vertingas ir prasmingas darbo patirtis, turiningas diskusijas ir šiltą priėmimą.

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus