Žaidybinimo metodų integravimo galimybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo veiklose

Mokymai

Mokymai

Telšių švietimo centre gegužės 9–30 dienomis vyko mokymai „Žaidybinimas suaugusiųjų mokyme(si)“, kuriuose dalyvavo Telšių rajono suaugusiųjų švietėjai iš 6-ių neformalųjį suaugusiųjų švietimą rajone teikiančių įstaigų ir 4 laisvieji mokytojai, užsienio kalbos mokymų suaugusiesiems lektoriai. 12-os akademinių valandų mokymų programą parengė ir mokymus vedė anglų kalbos vyresn. mokytoja, lektorė, andragogė praktikė Rolanda Rimkevičienė. Nors daugelis žaidimus naudojame laisvalaikio metu, taip pat vesdami mokymus ar įvairius renginius, tačiau „žaidybinimas“ ar Oktalizės metodas buvo mažai kam žinomos sąvokos. Taigi, mokymų tikslas ir buvo supažindinti dalyvius su žaidybinimo sąvoka, žaidybinimo integravimo į ugdymą teorijomis ir pademonstruoti, kaip tinkamai rinktis žaidybinimo elementus, taikant Oktalizės modelį.

Žaidybinimas nėra tiesiog žaidimas, o žaidimų principų adaptavimas daugelio sričių edukaciniuose procesuose. Žaidimų logika, elementai ir technika perkeliami į su žaidimais nesusijusias situacijas, kai pvz. besimokantieji mokomi rašyti CV, užsienio kalbų, psichologijos ar kitų dalykų. Šis metodas vis labiau akcentuojamas kaip motyvaciją tiesiogiai įtakojanti priemonė, o kryptingas ir efektyvus jo naudojimas įtraukia besimokančiuosius į mokymosi procesą ir padeda jiems lengviau suprasti bei įsisavinti mokymosi medžiagą, skatina bendradarbiavimą ir komunikaciją. Oktalizės modelis, apibrėžiantis aštuonis pagrindinius žmogaus motyvavimo momentus, padeda suprasti, kas skatina besimokantįjį efektyviai atlikti užduotį.

Mokymai

Lektorei pristačius medžiagą apie žaidybinimą, daugelis mokymų dalyvių pripažino, kad savo darbe / mokymuose naudoja žaidybinimo elementus. Tačiau trūksta išsamesnės analizės, kokie įrankiai, kada ir kaip veikia, motyvuoja bei skatina besimokantįjį. Taip pat daugiau dėmesio reiktų skirti žaidybinimo elementui – apdovanojimui. Vis dažniau kalbame apie tai, kaip mokymosi aplinka gali lemti mokymosi rezultatus – ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų. Žaisdami žmonės atsipalaiduoja, žaidybinis procesas jiems suteikia malonių pojūčių. Tuo pačiu žaidybinimo elementai įtraukia besimokantįjį į aktyvią veiklą ir padeda jam pasiekti norimo rezultato. Pastebėta, kad įvairių sričių žmones žaidybiniai elementai įtraukia, motyvuoja veikti skirtingai.

Šiandien suaugusiųjų švietimas nebeįsivaizduojamas be skaitmeninių technologijų ir priemonių, todėl ir šiuose mokymuose dalyviai susipažino su įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis, kurias galima panaudoti integruojant žaidybinimą į ugdymą. Viena iš mokymų metu pristatytų ir išbandytų internetinių programų buvo „Tricider“ (Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool | tricider). Šią apklausoms ir idėjoms kurti bei jomis dalytis programą išbandė mokymų dalyviai atlikdami namų darbų užduotį – savo aplinkoje, realiame gyvenime reikėjo pastebėti žaidybinimo elementus ir šias situacijas aprašyti „Tricider“ platformoje. Po to visi dalyviai komentavo kolegų užrašytas situacijas, rašė pritarimą, apdovanojo juos pagyrimais.

Mokymai

Su šia virtualia programa Telšių švietimo centro darbuotojai susipažino ir ją išbandė dalyvaudami „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Švietimas+skaitmeninės technologijos?!“ 6-jame partnerių susitikime, kuris įvyko 2022 m. balandžio 5-6 dienomis Lenkijos mieste Lodzėje. Projekto tikslas – bendradarbiaujant tarptautiniame tinkle keistis skaitmeninio švietimo idėjomis, metodais ir gerąja patirtimi, skatinti novatoriškus pedagogų mokymo, mokymosi ir vertinimo metodus ir, mokytojams bei besimokantiesiems bendradarbiaujant, kūrybiškai ir efektyviai naudoti skaitmenines technologijas bei priemones. Projekto partneriai iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos, Vengrijos ir Vokietijos susitikimuose dalijasi savo šalies ir atstovaujančios įstaigos patirtimi apie skaitmeninių priemonių panaudojimą vykdant neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Įgyvendindami projekto tikslus ir uždavinius Telšių švietimo centro darbuotojai projekto partnerių susitikimuose taip pat pristato savo patirtį – kaip neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikianti įstaiga ir kaip Telšių rajono savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius. Mokymų „Žaidybinimas suaugusiųjų mokyme(si)“ metu dalyviai ne tik susipažino su įvairiomis metodinėmis priemonėmis, mokymo objektais bei įrankiais, bet ir kaip veikia ugdymo procesas, įtraukiant įvairius žaidybinimo elementus.

Mokymai

Jie taip pat atliko namų darbų užduotį – pristatė savo renginius, mokymus ir kitas veiklas, kuriose buvo arba bus naudojami žaidybinimo elementai. Šiuos darbus atliko mokymų dalyviai: Telšių švietimo centre užsienio kalbų mokymus vedantys lektoriai, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Žemaičių muziejaus „Alka“ atstovai bei Telšių švietimo centro darbuotojai.

Gegužės 30 d. mokymų refleksijos metu, dalyvių išsakytas mintis ir sukurtas prezentacijas Telšių švietimo centro darbuotojai pristatys šių metų birželio 8-9 dienomis vyksiančiame aštuntajame projekto partnerių susitikime Bozen mieste, Italijoje. Šįkart partneriai dalinsis patirtimi tema „Metodika ir didaktika & skaitmeninimas”.

Mokymai „Žaidybinimas suaugusiųjų mokyme(si) finansuojami „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Švietimas+skaitmeninės technologijos?!“ (projekto Nr.2019-1-DE02-KA204-006227) lėšomis.

Projekto koordinatorius – asociacija „HeurekaNet – Laisvasis švietimo, tyrimo ir inovacijų institutas“ (V.HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation“, e.V, Vokietija. https://www.heurekanet.de/cms/website.php?id=/de/index.htm)

 

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus