SEMINARAS

Darbas su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių. Auklėtojų padėjėjos yra taip pat aktyvios vaikų grupės veiklos dalyvės, tačiau joms tenka reikiamas žinias ir įgūdžius įgyti ir tobulinti savaiminiu būdu, kasdien stebint auklėtojo darbą ir aktyviai įsitraukiant į ugdymo procesą. Ne tik ikimokyklinio ugdymo pedagogai, bet ir jų padėjėjai privalo: išmanyti šio amžiaus tarpsnio raidos  ypatumus, gebėti bendrauti su vaikais, ugdytinių tėvais ar globėjais, gebėti atpažinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus ir taikyti tinkamus bendravimo ir ugdymo metodus, atpažinti vaikų sveikatos sutrikimo pirmuosius požymius,  gebėti kurti ir palaikyti teigiamą vaikų grupės mikroklimatą, žinoti savo bei ugdytinių teises ir pareigas.

Šias ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjoms aktualias temas nagrinėjo Telšių švietimo centro PPT skyriaus specialistės V.Sebeckienė, V.Lukošienė, V.Bidvienė ir Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė A.Matulevičiūtė rugsėjo 21 d. Telšių švietimo centre  6 akademinių valandų seminaro "Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjų kompetencijų plėtra“ metu. Auklėtojos padėjėjos patobulino savo gebėjimus, socialines ir didaktines kompetencijas, kurios reikalingos  darbui su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKYMAI SUAUGUSIESIEMS

Telšių švietimo centras kaip partneris su VšĮ „Tyrimų ir mokymų centru“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.
Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą. Viena iš projekto dalių yra psichologinės pagalbos mokymai. Parengta 24 akad. val. programa „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“, pagal kurią mokymai vyksta 15-oje savivaldybių. Telšių švietimo centras mokymus koordinuoja Šilalės, Kretingos ir Skuodo savivaldybėse, tarpininkaujant Šilalės švietimo pagalbos tarnybai, Kretingos rajono švietimo bei Skuodo informacijos centrams. Psichologinės pagalbos mokymai padės besimokantiems suaugusiesiems lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus, stiprinti dalyvių gebėjimą planuoti savo laiką, užmegzti ir palaikyti pilnaverčius santykius su aplinkiniais, stiprinti savo socialinių tinklų ryšius, motyvuoti save dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame gyvenime atrandant asmeninius savirealizacijos būdus. Mokymus veda Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Alvyda Beržanskienė ir Telšių „Džiugo“ gimnazijos psichologė Isidora Stonienė.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „BŪK DETEKTYVAS“

   Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su Telšių švietimo centru pradeda įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija.
   Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis bus plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas, bus skiepijami mokiniams įgūdžiai ir mokėjimai, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.
   Šiuolaikiniam jaunimui yra labai svarbios naujosios technologijos, todėl šį projektą susiejame su nauja platforma www.bukdetektyvas.lt (taip pat programėle „Būk detektyvas!”). Jos autorius yra žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ vedėjas Virginijus Savukynas. Programėlės „Būk detektyvas!” idėja – susieti įvairias vietas su istorijomis. Ji ne tik paskatina atrasti tai, kas paslėpta, išspręsti galvosūkius, daugiau sužinoti apie savo miesto istoriją, bet ir pajudėti. Mokiniai domėsis savo vietovės (miesto, miestelio, gyvenvietės) istorinėmis vietomis, kurs iššūkius, maršrutus, kuriuos įkels į platformą www.bukdetektyvas.lt ir jais keliaus.
   Mokytojus (istorijos, geografijos), kurie siekia, kad pamokos taptų įdomesnės, įvairesnės, skatintų mokinių motyvaciją, kviečiame įsitraukti į projekto veiklas.
Dėl tikslesnės informacijos kreiptis į metodininkę R.Ežerskytę, tel. 60214, mob. 861469160, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS - MOKYMUISI, DARBUI IR AKTYVIAM DALYVAVIMUI VISUOMENĖJE

Kaip skatinti ir stiprinti suaugusiųjų skaitmeninį raštingumą? Daug įvairių sėkmingų pavyzdžių buvo pateikta tarptautinėje ,,Epale“ konferencijoje „Skaitmeninis dalyvavimas: skaitmeninis raštingumas, įsiliejant į ateities visuomenę“, kurią birželio mėnesį Vienoje organizavo ,,Epale“ Nacionalinė paramos tarnyba Austrijoje, bendradarbiaudama su suaugusiųjų švietimo programos „Erasmus+“ kūrėjais. Konferencijoje dalyvavo ir šios žinutės autorė Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro direktorė. Šioje konferencijoje buvo aptartas skaitmeninimo vaidmuo įvairiose gyvenimo sferose. Graciela Sbertoli, EBSN pirmininkė, savo pranešime „Skaitmeninimas ir suaugusiųjų mokymasis: Norvegijos požiūris į įtraukimą į skaitmeninę visuomenę“ pristatė norvegų koncepciją, nukreiptą į naujų imigrantų greitą įsiliejimą į Norvegijos visuomenę bei darbo rinką.

Skaityti daugiau:SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS - MOKYMUISI, DARBUI IR AKTYVIAM DALYVAVIMUI VISUOMENĖJE

KVIEČIAME Į VIEŠOJO VALDYMO MAGISTRANTŪROS STUDIJAS TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRE

 

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

   Šių metų gegužės 24 d. Telšių švietimo centro direktorė, pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus specialistės dalyvavo metodinėje konsultacijoje dėl smurto prevencijos vykdymo mokyklose, įgyvendinant 2016 m. spalio 18 d. Švietimo įstatymo pataisas, susijusias su smurto ir patyčių prevencija, prevencinių programų vykdymu, psichologinės pagalbos nuo smurto nukentėjusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams teikimu. Šias metodines konsultacijas organizuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Konsultacijos skirtos savivaldybių administracijų švietimo padalinių, pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų, pedagogų švietimo centrų vadovams, administracijos atstovams. Telšiuose vykusioje konferencijoje taip pat dalyvavo ir aplinkinių Plungės, Mažeikių, Akmenės, Rietavo savivaldybių, pavaldžių įstaigų atstovai.

Skaityti daugiau: SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas