Erasmus+ OPLICO

2021-05-10

Erasmus+ KA 204 strateginės partnerystės projektas „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ . Atidaryti (Open).

2019-12-19

MOKYMŲ PROGRAMA: ,,Bendruomeniškumo stiprinimas per socialinę integraciją – „Erasmus+“ projekto ,,Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų Švietimui“ (OPLICO) partnerių patirtis“. Atidaryti (Open)

Erasmus+ KA204 strategic partnership project „Open and Liberal Community: Challenges and Opportunities for Adult Education“/ OPLICO   Open (Atidaryti)

2019-12-19

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA. Atidaryti (Open)

TEACHING PROGRAM   Open (Atidaryti)

2019-11-25

OPLICO HANDBOOK Atidaryti (Open)

OPLICO STUDY Atidaryti (Open)

ARTICLE „OPEN AND TOLERANT COMMUNITIES FOR ALL“ Atidaryti (Open)

OPLICO VIDEO  Atverti. (Open)

2019-10-29

OPLICO TYRIMAS APIE MIGRANTŲ, PABĖGĖLIŲ IR SOCIALINĖS RIZIKOS GRUPĖS ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į VIETINES BENDRUOMENES Atidaryti. (Open)

2019-10-28

„ATVIRA IR LIBERALI BENDRUOMENĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI“ („OPEN AND LIBERAL COMMUNITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR ADULT EDUCATION“/ OPLICO). METODINIS LEIDINYS. Atidaryti. (Open)

2019-09-30

ATVIRA IR LIBERALI BENDRUOMENĖ – REALYBĖ AR UTOPIJA? Atidaryti. (Open)

2019-09-11

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. KOKIĄ NAUDĄ JIE TEIKIA? Atidaryti. (Open)

2019-04-13

KETVIRTASIS „OPLICO“ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS – KAIP PASIREIŠKIA DAUGIAKULTŪRŠKUMAS IR SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS PORTUGALIJOJE. Atidaryti. (Open)

2019-02-04

OPLICO – IŠŠŪKIŲ IR GALIMYBIŲ PROJEKTAS. Atidaryti. (Open)

2018-12-05

TRYS ATSAKYMAI – TRYS SKIRTINGOS PATIRTYS KURIANT ŠIUOLAIKIŠKAS BENDRUOMENES. Atidaryti. (Open)

2018-10-12

Trumpai apie projektą „Atvira IR LIBERALI BENDRUOMENĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI“ Atidaryti. (Open)

2018-11-12

PROJEKTINIS BENDRADARBIAVIMAS – GALIMYBĖ TOBULĖTI IR MOKYTIS VIENIEMS IŠ KITŲ. Atidaryti. (Open)

2018-09-28

AKIMIRKOS IŠ 3 – OJO „OPLICO“ PROJEKTO PRTNERIŲ SUSITIKIMO NORVEGIJOJE. Atidaryti. (Open)

2018-05-24

KAIP KEIČIASI ANDRAGOGO MĄSTYMAS, JO SANTYKIS SU BESIMOKANČIĄJA APLINKA DALYVAUJANT ERASMUS + PROGRAMŲ STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTE?  Atidaryti. (Open)

2018-03-26

KOKIA ŠIŲ DIENŲ VISUOMENĖ – ATVIRA, UŽDARA AR KIAURA? Atidaryti. (Open)

2018-03-11

NAUJAS PROJEKTAS „ATVIRA IR LIBERALI BENDRUOMENĖ:  IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI“ (OPLICO). Atidaryti. (Open)