Pedagoginė sistema

2019-06-17

PROJEKTO „PLANŠETĖ PRADINUKUI“ IŠBANDYTI MO IR REKOMENDACIJOS. Atidaryti.

PEDAGOGO IR UGDYTINIO EMOCINĖ DERMĖ (2018 - 08 mėn. / 2019-03 mėn.)  

 Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ (1) Milda Kuizinienė

Atidaryti

 Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ (2) Stanislava Balčiūnienė

Atidaryti

 Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ (3) Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Marytė Kesminienė

Atidaryti

 Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ (4) (2018-08mėn./2019-03 mėn)

Atidaryti

 „Ugdymosi džiaugsmo patirtys priešmokykliniame amžiuje“ (2018-08mėn./2019-03 mėn)

Atidaryti

„Lėlė – ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas“ (2018-08mėn./2019-03 mėn) 

Atidaryti

 

Atidaryti

Praktiniai emocinio intelekto ir savižinos kompetencijos ugdymo mokymai.  Isidora Stonienė (2018-05-10)

Atidaryti

 „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo svarba darželyje. Praktinis aktyvių metodų taikymas“. Indrė Kuprijanovienė, Sandra Vaičiulytė (2018-11-05)

Atidaryti

 2017-10-30

PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTAS „MANO SĖKMĖS ISTORIJA“ 2017 M. 

E-Twining projektas „ Learningthrough art“ (Mokymasis naudojant meną)

Atidaryti

Projektas „Sveikatos karuselė“

Atidaryti

„Sėkmingo bendradarbiavimo su tėvais pradžia“

Atidaryti

Projektas „Tėvai – vaikams“

Atidaryti

Tyrinėjimo metodo taikymas pradinio ugdymo dalykuose „Tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is)“

Atidaryti

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunasis reindžeris“

Atidaryti

Projektas „ Kai nebereik mamos prašyt, o gali ir pats skaityt!“

Atidaryti

 „Projektinio mokymo(si) taikymas integruojant ugdymo turinį“

Atidaryti

 Socialinė akcija „Šv. Agotos duonos prasmė bendruomenės gyvenime“

Atidaryti

 Popamokinis renginys mokinių konferencija „Priklausomybės“

Atidaryti

 „Žvilgsnis kitaip į šventąjį raštą“

Atidaryti

 Ilgalaikis lietuvių kalbos projektas „Knyga augina asmenybę“

Atidaryti

 Skaitymo projektas „ Lietuvių tautos gyvenimas tremtyje 1941–1953 m.: viltis, dvasinė stiprybė ir nepalaužiamumas remiantis R. Šepetys romanu „Tarp pilkų debesų“

Atidaryti

 Anglų kalbos projektas „Vaizdo laiškas“ į užsienį anglų kalba.

Atidaryti

 „Tikybos mokymo įtaka buriant bendruomenę“

Atidaryti

 „Sveikos gyvensenos ugdymas Telšių „Ateities“ progimnazijoje“

Atidaryti

„Priklausomybės“

Atidaryti

 TELŠIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ PARODA „RAIDELIŲ MUGĖ“ 2017 M.   Atidaryti  

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas