Pedagoginė sistema

2020-11-18

Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų projektas-virtuali nuotraukų paroda „Rankos kuria stebuklus“, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai.  Atidaryti.

 2018-10-23

PROJEKTO „PLANŠETĖ PRADINUKUI“ IŠBANDYTI MO IR REKOMENDACIJOS. Atidaryti.  

2018 m. (03 - 09) mėn. 

Praktiniai emocinio intelekto ir savižinos kompetencijos ugdymo mokymai. Atidaryti

„Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo svarba darželyje. Praktinis aktyvių metodų taikymas““

Atidaryti

 PEDAGOGO IR UGDYTINIO EMOCINĖ DERMĖ (2018 - 08 mėn. / 2019-03 mėn.)  

Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ Atidaryti

Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“

Atidaryti

Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“

Atidaryti

Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“

Atidaryti

„Ugdymosi džiaugsmo patirtys priešmokykliniame amžiuje“

Atidaryti

„Lėlė – ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas“

Atidaryti

 2018-10-26

RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „PEDAGOGO IR UGDYTINIO DERMĖ: UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS“ 

,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimas ir sėkmės siekis“ Atidaryti 
„Mokytojo tapatybės stiprinimas ugdymo(si) kokybės link“  Atidaryti 

„Sveiko, pozityvaus, tyrinėjančio vaiko ugdymo(si) patirtys l.-d. „Berželis“

Atidaryti 

„Emocinė vaiko sveikata – raktas į jo pozityvumą ir motyvaciją“

Atidaryti 
„Atrandame kalbėjimo džiaugsmą, mokydamiesi kartu ir kitaip“ Atidaryti 

„Inovatyvių metodų taikymas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“

Atidaryti 

„Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymas Telšių l.-d. „Berželis“ bendruomenėje“

Atidaryti 

Ikimokyklinis ugdymas „Saulėtekio“ pradinėje mokykloje

Atidaryti 

„Tegu šypsena būna tavo skėtis“

Atidaryti 

„Tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is)“

Atidaryti 

„Ten, kur Džiugo įmintos pėdos...“

Atidaryti 

„Vaikų emocijos per įvairias veiklas netradicinėje aplinkoje“

Atidaryti 

„Telšių lopšelis darželis „Žemaitukas“ – Gamtosauginis darželis“

Atidaryti 

2018-10-23

TELŠIŲ R. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ PROJEKTO „MAŽŲJŲ TYRĖJŲ PAVASARIS 2018“ KATALOGAS. Atidaryti.

2018-10-11

PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTAS „MANO SĖKMĖS ISTORIJA“  2017 m.

 E-Twining projektas „ Learningthrough art“ (Mokymasis naudojant meną) Atidaryti

 Projektas „Sveikatos karuselė“

Atidaryti

 „Sėkmingo bendradarbiavimo su tėvais pradžia“

Atidaryti

 Projektas „Tėvai – vaikams“

Atidaryti

 Tyrinėjimo metodo taikymas pradinio ugdymo dalykuose „Tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is)“

Atidaryti

 Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunasis reindžeris“

Atidaryti

 Projektas „ Kai nebereik mamos prašyt, o gali ir pats skaityt!“

Atidaryti

 „Projektinio mokymo(si) taikymas integruojant ugdymo turinį“

Atidaryti

 Socialinė akcija „Šv. Agotos duonos prasmė bendruomenės gyvenime“

Atidaryti

 Popamokinis renginys mokinių konferencija „Priklausomybės“

Atidaryti

 „Žvilgsnis kitaip į šventąjį raštą“

Atidaryti

 Ilgalaikis lietuvių kalbos projektas „Knyga augina asmenybę“

Atidaryti

Skaitymo projektas „ Lietuvių tautos gyvenimas tremtyje 1941–1953 m.: viltis, dvasinė stiprybė ir nepalaužiamumas remiantis R. Šepetys romanu „Tarp pilkų debesų“

Atidaryti

 Anglų kalbos projektas „Vaizdo laiškas“ į užsienį anglų kalba.

Atidaryti

 „Sveikos gyvensenos ugdymas Telšių „Ateities“ progimnazijoje“

Atidaryti
„Priklausomybės“ Atidaryti

 

2017-10-23

TELŠIŲ R. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAS „RAIDELIŲ MUGĖ“ Atidaryti.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas